Τσούχτρες, μια υπεύθυνη τοποθέτηση..

Μια υπεύθυνη τοποθέτηση από τον κύριο 
Παναγιώτη Παναγιωτίδη διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. (Δημοσιεύτηκε στο facebook στον λογαριασμό με όνομα Κιατο Κορινθιας).

 

«Αν θέλετε την προσωπική µου άποψη και την εµπειρία µου από τα περίπου 35 χρόνια που εργάζοµαι στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ένα αντίστοιχο φαινόµενο είχε συµβεί και στον Σαρωνικό. ∆ηλαδή, µέδουσες πελαγικές, αυτές που τσιµπούν πολύ ενοχλητικά και δηµιουργούν προβλήµατα, εγκλωβίζονται πολλές φορές σε κόλπους από τυχαία γεγονότα, δηλαδή, τα ρεύµατα και οι άνεµοι τις σπρώχνουν και έτσι τη δεκαετία του 1980 είχαµε ένα σηµαντικό πρόβληµα στις ακτές του Σαρωνικού, εκεί είχε εγκλωβιστεί ένας πληθυσµός ανάµεσα στην Αίγινα, στη Σαλαµίνα και την Επίδαυρο. Αυτό έγινε αιτία να κάνουµε µελέτες, αλλά µέχρι να ξεκινήσουµε να κάνουµε τις δειγµατοληψίες, πέρασαν δύο – τρία χρόνια και µέχρι να πάρει µπρος ένα σύστηµα, να βρούµε µεθοδολογίες κ.λπ., εξαφανίστηκαν οι µέδουσες.

Προφανώς, δεν τις διώξαµε. Τι είχε συµβεί; Αυτές οι συγκεκριµένες µέδουσες, µη µπορώντας να αναπαραχθούν σε κλειστούς κόλπους, εξαφανίστηκαν, έκλεισαν τον κύκλο τους, δεν αναπαράχθηκαν και τελείωσαν.

Ο Κορινθιακός Κόλπος, αν τον φανταστούµε στο µυαλό µας, έχει έναν προσανατολισµό από τη ∆ύση προς Ανατολή και επικοινωνεί µε το Ιόνιο Πέλαγος, στο οποίο κατεξοχήν αναπτύσσονται αυτές οι πελαγικές µέδουσες. Σε πολύ µεγάλους πληθυσµούς στις ακτές του Ιονίου δεν τις βλέπουµε, δεν συνειδητοποιούµε τους πληθυσµούς, γιατί είναι µακριά από τις ακτές. Αν βρεθείτε στη µέση του Ιονίου, όπως βρεθήκαµε πολλές φορές µε το ωκεανογραφικό “Αιγαίο”, και µάλιστα βρεθείτε νύχτα, αυτές ανεβαίνουν στην επιφάνεια και φωσφορίζουν.

Το χαρακτηριστικό είναι ότι το όνοµά τους είναι Pelagia noctiluca, δηλαδή, η πελαγική που φαίνεται τη νύχτα. Αυτή, λοιπόν, η µέδουσα δεν έχει καµία δουλειά στον Κορινθιακό Κόλπο, κατά πάσα πιθανότητα είναι παγιδευµένη. Υπάρχουν άλλα είδη, τα οποία δεν τσιµπούν τόσο, δεν είναι τόσο ενοχλητικά, τα οποία στον κύκλο της ζωής τους σχετίζονται µε την ακτή, γεννούν τα αβγά τους, αυτά πηγαίνουν στο βυθό και µετά ξανά γίνονται µέδουσες. Οι συγκεκριµένες, όµως, όχι.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι το φαινόµενο θα υποχωρήσει. Αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορούµε να κοιµόµαστε ήσυχοι και να µη δώσουµε σηµασία. Θα το παρακολουθήσουµε, όπως παρακολουθήσαµε και του Σαρωνικού», είπε καθησυχαστικά.

Leave a Comment