Σημαντικά νέα και από τον Κορινθιακό!

Ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι το είδος θα μπορέσει να επιστρέψει στις παλαιότερες περιοχές εξάπλωσής του,
The monk seal, Monachus monachus, μια φώκια μοναχός από τον Κορινθιακό κόλπο.

Η δημοσίευση αναρτήθηκε στη σελίδα MOm – Monachus monachus